O Centru
  Ustroj
  Kronologija
  Republika Hrvatska u Domovinskom ratu
  Novosti
  Izdavačka djelatnost
  Kulturno-prosvjetna djelatnost Centra
  Linkovi
  Kontakti
 

 

HRVATSKI MEMORIJALNO-DOKUMENTACIJSKI CENTAR DOMOVINSKOG RATA

Marulićev trg 21, 10000 Zagreb

OIB: 57527861125
MB: 1909592

tel. 01 4801 915
tel./fax. 01 4828 268Služba financijsko knjigovodstvenih poslova

tel./fax. 01 4828221

e-mail:centar@centardomovinskograta.hr